2rplatic

2rplatic Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao

Nhựa hiệu suất cao đáp ứng các yêu cầu cao hơn so với nhựa tiêu chuẩn và kỹ thuật vì tính chất cơ học tốt hơn, hóa chất cao hơn và hoặc độ ổn định nhiệt cao hơn. Đặc biệt là sau này làm cho chế biến khó khăn, thường là máy đặc biệt được yêu cầu.

Ví dụ, hầu hết các loại nhựa hiệu suất cao đều chuyên về một đặc tính duy nhất (ví dụ như độ ổn định nhiệt). Vì vậy, chúng trái ngược với nhựa kỹ thuật, bao gồm một loạt các chức năng. Một số ứng dụng đa dạng của chúng bao gồm: ống dẫn chất lỏng, chất cách điện dây điện, kiến ​​trúc và sợi quang học.

2rplatic Hạt nhựa công nghiệp

Hạt nhựa công nghiệp

2rplatic Nhựa gia dụng

Nhựa hiệu suất cao đáp ứng các yêu cầu cao hơn so với nhựa tiêu chuẩn và kỹ thuật vì tính chất cơ học tốt hơn, hóa chất cao hơn và hoặc độ ổn định nhiệt cao hơn. Đặc biệt là sau này làm cho chế biến khó khăn, thường là máy đặc biệt được yêu cầu.

Ví dụ, hầu hết các loại nhựa hiệu suất cao đều chuyên về một đặc tính duy nhất (ví dụ như độ ổn định nhiệt). Vì vậy, chúng trái ngược với nhựa kỹ thuật, bao gồm một loạt các chức năng. Một số ứng dụng đa dạng của chúng bao gồm: ống dẫn chất lỏng, chất cách điện dây điện, kiến ​​trúc và sợi quang học.

2rplatic Đối tác chúng tôi